De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat.

Aan informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

De Danssalon is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Deelname aan dansavonden en workshops georganiseerd door De Danssalon geschiedt geheel voor eigen risico.

De organisatie kan op generlei wijze verantwoordelijk gesteld worden voor ontstane schade of letsel, veroorzaakt aan/of door deelnemers aan/of derden.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Indien u fouten of onvolkomenheden op deze website constateert, neemt u dan s.v.p. contact op met de webmaster.