Skip to main content

Reglement in de Danssalon

Om de veiligheid niet alleen in het verkeer, maar ook in het verkeer op de dansvloer in de Danssalon te bevorderen hebben wij gemeend enkele, vaak al bekende regels, weer eens onder de aandacht te brengen.

  1. De dansvloer is om op te dansen, Het spreekt vanzelfsprekend dat eten, drinken, het voeren van gesprekken op en het dwars over de vloer lopen daarom niet past. Gelieve de zijkant van de dansvloer aan te houden.
  2. Dansers houden zoveel mogelijk de bij ons gebruikelijke dansrichting aan; linksom, oftewel tegen de klok in en hinderen elkaar zo min mogelijk.
  3. In de Danssalon worden er Singledansen gedanst, waarop tegelijkertijd ook door Stijldansers wordt gedanst. In dit geval houden de Singledansers zoveel mogelijk het midden van de zaal of een korte zijkant van de zaal aan.
  4. Bij grote drukte op de dansvloer vragen wij u uw tempo en grootte van de passen aan te passen.
  5. Wedstrijddansers houden zoveel mogelijk rekening met mindere snelle dansers.
  6. Deze avonden zijn niet geschikt voor rolstoeldansers. Zij worden niet toegelaten tot de dansvloer omdat de veiligheid in gevaar komt voor de andere dansers. Bij voldoende animo organiseren wij een avond speciaal voor rolstoeldansers.
  7. Hoffelijk gedrag rond en op de dansvloer stellen wij zeer op prijs.
  8. In die gevallen waarin bovenstaande regels niet voorzien, beslist het team van de Danssalon over de orde op de dansvloer en kunnen zij zo nodig verplichtende aanwijzingen geven.

In die gevallen waarin bovenstaande regels niet voorzien beslist deĀ  leiding/DJ van de avond over de orde op de dansvloer en kan hij/zij zonodig verplichtende aanwijzingen geven.